Doelstelling Olympia

Olympia speelt al sedert jaren een vooraanstaande rol in het Twentse handbal. Olympia wil ook in de toekomst graag deze rol blijven vervullen. Het streven is derhalve zo hoog mogelijk te spelen. Op langere termijn bezien is een ruimer potentieel spelers en speelsters nodig om voldoende sterke selecties te vormen. Voor het op niveau brengen van de selecties zal de komende jaren het accent komende te liggen op het aantrekken en opleiden van jeugd.

Doelstellingen
De komende jaren zal er flink gewerkt moeten worden aan een gezonde eigen vereniging met de volgende specifieke doelstellingen:

  • Senioren- en jeugdselectieteams zo hoog mogelijk.
  • Handhaving en behoud
  • Doorstroom van jeugd bevorderen door deze waar mogelijk mee te laten trainen met de selectie teams.
  • De overige senioren de mogelijkheid bieden om te trainen en te spelen in een qua niveau passend team.
  • Vorming van een breed kader.
  • Het bevorderen van de onderlinge binding tussen de leden en de clubsfeer.

 

Leden
Momenteel telt de vereniging bijna 200 leden, verdeeld over de diverse leeftijdscategorieën

 

Ereleden
De vereniging heeft een aantal Ereleden die zich in grote mate verdienstelijk hebben gemaakt voor Olympia, te weten:
Jaap Gruben Ria Gruben Harry Poort
Joop Mulder Henk Versteeg
Leden van verdienste
Daarnaast zijn er nog een aantal Leden van Verdienste, te weten:
Gerard Grobben Jan de Roo Gerard Beld
Karin Bok Johan Stubbe