Trainers

De trainers van onze jeugdteams willen wij graag waarderen voor hun inzet. Het is daarom mogelijk om maandelijks een declaratieformulier in te vullen op basis van de gegeven trainingsuren als kleine vergoeding voor de inzet.

 

Klik hier voor het declaratieformulier, vul deze per maand in en mail ze maandelijks naar: penningmeester@olympiahengelo.nl

 

Voor jou als trainer is het belangrijk om te weten wat de geldende regels zijn en hoe de belastingdienst deze vergoeding ziet. Voor de fiscus zijn vrijwilligers mensen die werk doen voor een organisatie zonder winstoogmerk. Doorgaans zijn dit stichtingen of verenigingen, dus ook handbalverenigingen. Vrijwilligerswerk is in principe onbetaald, anders zou het gewoon ‘werk’ heten. De organisatie (lees: de handbalvereniging) betaalt dus geen loon. Soms is er wel sprake van een kleine (onkosten)vergoeding. Die is onbelast, zolang ze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van de verrichte werkzaamheden.

 

Een vergoeding voor het vrijwilligerswerk is toegestaan als deze vergoeding € 170 of minder per maand is en niet meer dan € 1.700,- op jaarbasis. Is er sprake van een vergoeding op uurbasis, dan mag die niet hoger zijn dan € 5,00 per uur (€ 2,75 voor vrijwilligers tot en met 21 jaar). Het maakt daarbij niet uit of je een uitkering hebt. De vergoeding is onbelast, zolang het bedrag het maximum per maand en per jaar niet overschrijdt en ze te beschouwen is als forfaitaire kostenvergoeding of als kleine vergoeding voor de inzet.