Lidmaatschap

 

Wil je graag eens meespelen?

Dat kan, meld je aan en train een aantal keren voor proef met ons mee. Gezellig!

Aanmelden
Lid worden
Het lidmaatschap van onze handbalvereniging is afgestemd op de regeling die het NHV hanteert. Dat betekent dat iemand een seizoen lang lid is. Het seizoen loopt van 1 juli van een kalenderjaar (bijv. 2023) tot 30 juni het volgende kalenderjaar (in het voorbeeld 2024).
Lid worden kan op ieder moment van het jaar.

Opzeggen en einde lidmaatschap
Zoals hiervoor al gezegd loopt het handbalseizoen van 1 juli tot en met 30 juni. Je bent als team samen aan het seizoen begonnen en je hoort dit seizoen ook gezamelijk af te maken. Wil je toch het lidmaatschap opzeggen dan hanteert Olympia Hengelo de volgende regels:

 

  • Je bent lid tot en met 30 juni van het lopende seizoen.
  • Als je opzegt tussen 15 augustus in een kalenderjaar en 1 april in het volgende kalender jaar,
    dan betaal je door tot de incasso van juni in het volgende kalenderjaar.
    Voorbeeld: een opzegging op 10 december 2023 betekent dat je nog contributie moet betalen tot en met juni 2024.
  • Besluit je om te stoppen na 1 april 2023 maar vóór 15 augustus 2023, betaal je de contributie door tot 31 december 2023.

 

Hiermee wijkt Olympia Hengelo af van de richtlijnen van het NHV in het voordeel van het lid.

 

Individuele gevallen kunnen altijd voorgelegd worden aan het bestuur. Bijvoorbeeld verhuizen naar een andere woonplaats waardoor het niet meer te organiseren is om te blijven trainen en spelen bij Olympia Hengelo.

 

Opzeggen kan door middel van een e-mail naar: ledenadministratie@olympiahengelo.nl

Is de contributie de reden om uw kind niet op handbal te doen?

Dan kunt u via een intermediair een aanvraag doen voor subsidie bij het Jeugdfonds Sport.  Klik voor meer informatie

Contributie

Kabouters (t/m 6 jaar)
€ 13,00 per maand
F jeugd (7/8 jaar)
€ 15,00 per maand
E jeugd (9/10 jaar)
€ 20,50 per maand
D jeugd (11/12 jaar)
€ 21,00 per maand
C jeugd (13/14 jaar)
€ 21,50 per maand
B jeugd (15/16 jaar)
€ 23,00 per maand
A jeugd (17/18 jaar)
€ 24,00 per maand
Senioren (19/20 jaar)
€ 26,70 per maand
Senioren (21 jaar en ouder)
€ 29,50 per maand
Actieve niet spelende leden
€ 14,50 per maand
Steunende leden
€ 7,50 per maand