Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen vereniging

Voor elke sportvereniging is het een klus om vrijwilligers te vinden, zo ook voor Olympia. Olympia is een vereniging waar handballen, gezelligheid, sociale contacten en evenementen centraal staan. De huidige groep vrijwilligers bestaat uit een groep die dit al jarenlang doet en zij zijn naarstig op zoek naar nieuwe aanwinsten met een frisse en enthousiaste blik.

 

Wij vragen dan ook aan leden en ouders/verzorgers dat zij waar mogelijk een steentje bijdragen aan onze vereniging en op die manier met hun kennis en kunde en daarbij behorende netwerk iets kunnen toevoegen in het belang van de vereniging.

 

Als wij een beroep op jullie willen doen, zou dat voor de volgende interesses/belangstellingen kunnen zijn:

– Beleid / bestuur
– Jeugd / technische commissie
– Activiteitencommissie
– Sponsorcommissie
– Trainer
– Coaching / begeleiding teams
– Scheidsrechter (cursus)
– Redactie nieuwsbrief / social media / website
– Kamp (vindt eens per 2 jaar plaats)
– Toernooien
– Zaaldiensten

 

Laat je interesse/belangstelling aan ons weten via info@olympiahengelo.nl en vermeld daarbij je naam en telefoonnummer waarop wij je kunnen bereiken.

 

Verklaring Omtrent het Gedrag

Olympia Hengelo is een vereniging met veel vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen en/of een bezoek aan de kantine. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden.

 

Het is echter uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. In de sportsector werken vrijwilligers vaak met kwetsbare groepen, zoals minderjarigen of mensen met een beperking. Om de veiligheid van deze groepen te vergroten, is het belangrijk dat de vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

 

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Sportclubs kunnen kosteloos een VOG aanvragen voor hun vrijwilligers.

 

Olympia Hengelo vraagt voor iedere vrijwilliger die met minderjarige en/of mensen met een verstandelijke beperking werkt, een VOG verklaring aan. Daarnaast heeft het NOC*NSF gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Ook wij als Olympia Hengelo onderschrijven deze regels en vermelden deze daarom op onze website.